Het wetenschappelijk personeel aan de UU werkt elke dag 10.000 uur over.

Academici draaien wekelijks gemiddeld 13-15 onbetaalde overuren.

1

De UU had in 2019 3.768 academici in dienst.

2

(3.768 * 13,5) / 5 = 10.174 overuren per werkdag.

1

Op 21 februari 2020 stelden Lisa Westerveld, Wim-Jan Renkema en Frank Futselaar kamervragen over werkdruk in het Hoger Onderwijs. Specifiek verwezen zij naar 700 meldingen van onwenselijke werkomstandigheden bij de Inspectie SZW. Ook verwezen zij naar het rapport "Inventarisatie omvang en gevolgen van structureel overwerk aan de Nederlandse universiteiten" van AOb en FNV namens WOinActie, waarin een gemiddelde van 13-15 overuren per week wordt gerapporteerd. In het antwoord op de Kamervragen werd de verantwoordelijkheid voornamelijk bij de instellingen zelf gelegd.

2

Volgens de Kerncijfers van het jaarverslag van de Universiteit Utrecht, had zij in 2019 3.768 personeelsleden in de groep "wetenschappelijk personeel".

Overige schattingen

Volgens een schatting van het Rathenau Instituut werkt wetenschappelijk personeel 25% meer dan in hun contract staat. Het rapport wordt aangehaald in het stuk "Overwerken? Wen er maar aan!" in RESOURCE van Wageningen University & Research.

De rijksbijdrage per student is 25% lager dan in 2000, volgens cijfers van de Vereniging van Universiteiten (VSNU). Minder budget per student, vertaalt zich al snel in een lagere docent-tot-studentratio. Kortom: per docent meer werk.

Nederland geeft, in verhouding met andere welvarende Europese landen, een erg klein deel van het Bruto Binnenlands Product uit aan onderwijs. De koploper, Zwitserland, geeft zelfs een 2,5x groter deel van het BBP uit aan onderwijs. Dat blijkt uit het Annual Report uit 2017 van de European University Association (EUA). Sinds 2017 is de bijdrage in verhouding met het BBP niet gestegen.

De werkdruk in het Hoger Onderwijs wordt significant hoger ervaren dan in andere sectoren. 47%  van de werknemers geeft aan een hoge of zeer hoge werkdruk te ervaren. Dit gaat samen met een lagere betrokkenheid, bevlogenheid en tevredenheid. Dat blijkt uit het rapport Werkdruk en Prestatiedruk van het Wetenschappelijk Personeel van het Sociaal Fonds Kennissector (SoFoKles).

De voorbereidingstijd voor colleges is afgenomen, terwijl er meer studenten per werkgroep zijn. Het aantal scripties dat docenten geacht worden te begeleiden is inmiddels vaak zo groot dat de voorwaarden voor een zorgvuldige en betrokken begeleiding op veel plaatsen ontbreken. Dat omschrijft het College van Bestuur van de UvA in een open brief aan de minister.

Meer feiten en cijfers zien? De website van WOinActie staat boordevol met met cijfers onderbouwde kennis.

De onderwijssector wordt in verhouding met andere sectoren harder geraakt door de Coronacrisis. In niet één sector steeg de werkdruk harder dan in het onderwijs. 20% van de werknemers in het onderwijs overweegt een andere baan te zoeken. Dit blijkt uit onderzoek van Maurice de Hond in opdracht van CNV.