Aan de politiek.

Luister naar WOinActie.

 

1. Investeer 1.15 miljard euro in duurzame kennis.

2. Vervang “outputfinanciering” door “inputfinanciering”.

3. Democratiseer het bestuur

Check het position paper hier.

Aan het College van Bestuur.

1. Docenten worden voor een bepaald aantal uren in dienst genomen en krijgen een bepaald aantal taken. Het uur/taak model moet realistisch zijn en in overleg met docenten worden vastgesteld.

 

2. Cursussen (door)ontwikkelen kost tijd. Verhoog de ontwikkeltijd per cursus, in het bijzonder voor nieuwe cursussen.

 

3. Nieuwe taken leren kost tijd. Stel een realistische, meerjarige inwerktijd voor nieuwe aanstellingen.

 

4. Zorg dat docenten taken kunnen afstoten bij te hoge belasting. Het huidige model is ingericht op het vermijden van overcapaciteit. Hierdoor is iedereen maximaal of zelfs overbelast. Dit werpt een extreem hoge drempel op voor het weggeven van taken. Zet dus in op overcapaciteit.

 

5. De Universiteit Utrecht geeft minder geld uit dan begroot. Geef uit wat je begroot.

 

6. Maak het aantrekkelijker voor faculteiten om personeel vaste contracten te geven, bijvoorbeeld door op centraal niveau garant te staan voor financiële risico's en de vaste voet naar faculteiten te verhogen.

 

7. Stijgende studentenaantallen? Verhoog het aantal docenturen evenredig aan het aantal studenten.

 

8. Bestuursfuncties moeten onderwijsgericht ingevuld worden, niet primair gericht op financiën

Aan studenten.

Ons onderwijs draait op overwerk van onze docenten. Dit komt door de teruglopende financiering vanuit de overheid. De kwaliteit van het onderwijs neemt hierdoor af: minder docenten per student, grotere werkgroepen, minder begeleiding en gestresstere docenten. Ons onderwijs heeft hieronder te lijden, en dus is onze stem hierin heel belangrijk. Samen met onze docenten bij WOinActie vragen we de overheid om meer geld voor onderwijs.

Wat kun jij doen? Lees je in. Praat erover met je medestudenten, docenten en je opleidingshoofd. Organiseer iets: stuur het CvB eens een mailtje, doe mee met #10000uur, of organiseer zelf een actie aan jouw opleiding of universiteit.​

Leestips: 

FNV: "Werkdruk op universiteit nog verder opgelopen"

WOinActie: de feiten

Remco Breuker: "De universiteit moet op de schop"

Aan onze docenten.

Weet dat we echt wel zien hoe hard jullie werken. We trekken graag samen op richting de overheid en het College van Bestuur. Klik hier voor WOinActie, en hier om je aan te melden voor tour of the academics.

En: studenten weten vaak niet wat er speelt. Praat erover, ook met ons!